Zó werkt Ksyos Oogheelkunde

Met Ksyos Oogheelkunde kun je snel en efficiënt de juiste zorg bieden aan patiënten met oogklachten.

Bekijk hieronder de video 

In het kort

Binnen Ksyos Oogheelkunde zijn er twee mogelijkheden:

  1. Bij netvliesscreening onderzoekt de optometrist patiënten met diabetes op afwijkingen in het netvlies. Patiënten met diabetes hebben namelijk een verhoogde kans op beschadiging van de bloedvaatjes in het netvlies.
  2. In het Zorgpad Oogheelkunde onderzoekt en diagnosticeert de optometrist ‘om de hoek’ alle niet acute oogklachten en de oogarts kijkt digitaal mee.

In beide gevallen blijft de huisarts via Ksyos en een terugkoppeling in het huisartsinformatiesysteem volledig op de hoogte.

De oorsprong: netvliesscreening diabetespatiënten

Ksyos verricht sinds 2008 netvliesscreenings voor patiënten met diabetes mellitus in heel Nederland, in samenwerking met oogartsen, optometristen, huisartsen, zorggroepen, medisch diagnostische centra en ziekenhuizen. Netvliesfoto’s worden inclusief aanvullende gegevens en beoordeling op een veilige manier via internet uitgewisseld binnen de lokale keten. Een afwijkende netvliesscreening wordt middels een Oogheelkunde Consult voorgelegd aan lokale oogartsen.

Werkwijze netvliesscreening

Als huisarts of POH verwijs je patiënten met diabetes naar een optometrist of medisch diagnostisch centrum in de buurt. Per oog worden er vervolgens twee foto’s gemaakt. De regionale optometrist, oogarts of Ksyos grader beoordeelt de foto’s en kijkt of er sprake is van diabetische retinopathie (DRP). De huisarts of POH krijgt de uitslag via Ksyos en via een edifact-bericht in het HIS teruggekoppeld en bepaalt vervolgens het vervolgtraject. Bij twijfel kan de huisarts of POH het onderzoek nog voorleggen aan een (regionale) oogarts door middel van een Oogheelkunde Consult.

In de tijd dat ik op de poli drie mensen zie, kan ik via Ksyos tien patiënten bekijken.
Willem Maat, oogarts

Zorgpad Oogheelkunde

Met het Zorgpad Oogheelkunde levert Ksyos in samenwerking met oogartsen, optometristen, huisartsen en zorggroepen op geprotocolleerde wijze tweedelijns zorg, dichtbij de patiënt, zonder wachttijd, onder supervisie – op afstand – van de regionale oogarts. Het betreft voornamelijk risicopatiënten voor glaucoom, retinopathie, cataract, macula degeneratie en eenvoudige oogaandoeningen zoals blefaritis, jeukend/prikkend oog en het droge oog.
"Ik verwijs bijna niemand meer naar de oogarts." - Jantine Penning, huisarts

Werkwijze Zorgpad Oogheelkunde

Als huisarts verwijs je patiënten met niet-acute oogklachten direct vanuit je HIS door naar de optometrist voor een geprotocolleerd oogonderzoek. Dat omvat onder meer anamnese, (stenopeïsche) visus, refractie, netvliesfoto’s en tonometrie. Bij vermoeden van bepaalde afwijkingen komen er specifieke onderzoeken bij. Het Oogheelkunde Consult wordt geregistreerd in de beveiligde online omgeving van Ksyos en ter supervisie voorgelegd aan een betrokken oogarts.

De oogarts heeft een maximale reactietermijn van twee werkdagen, maar reageert gemiddeld binnen vijf uur. Uitslagen, bevindingen, diagnose en het advies van optometrist en oogarts worden via Ksyos en via een edifact-bericht naar het HIS gedeeld. De optometrist deelt de uitslag met de patiënt en initieert het vervolgtraject.

Ik merk dat mensen het heel prettig vinden dat ze niet direct naar het ziekenhuis hoeven. En als ze toch naar de specialist moeten, is vaak al bekend wat er aan de hand is.
Judith Schop, optometrist

Vergoedingen

De netvliesscreening wordt voor huisartsen vergoed vanuit de keten DBC. Indien je zorggroep nog geen keten DBC heeft afgesproken, dan declareert Ksyos de fundusscreening bij de zorgverzekeraar. Optometristen en biometristen ontvangen hieruit per kwartaal een vergoeding van Ksyos voor de biometrie en voor de grading.

Binnen het Zorgpad Oogheelkunde wordt er door Ksyos een Oogheelkundig Consult gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Het Zorgpad Oogheelkunde wordt voor de patiënt volledig vergoed, maar is wel eigen risico belast.

Ksyos streeft ernaar om oogzorg op termijn vrij van eigen risico aan te bieden.