Hoe gaan we te werk?

Ksyos heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris; deze is het eerste aanspreekpunt bij klachten. De functionaris heeft de volgende taak en rollen:

  • Taak: het bereiken van een zo bevredigend mogelijke oplossing voor zowel klager als aangeklaagde (duurzaam en gericht op het herstel van de relatie).
  • Rol: (gratis) adviseren van de persoon die de klacht indient met betrekking tot het formuleren van de klacht, het doorlopen van het proces, het onderzoeken van de mogelijkheden om de klacht op te lossen, het bepalen welke partijen erbij betrokken moeten worden en het begeleiden van de gesprekken.

Afstemmen ondernemende stappen

De klachtenfunctionaris bepaalt samen met de aanklager welke stappen ondernomen moeten worden om de klacht goed te behandelen. De klachtenfunctionaris is bij iedere stap betrokken en fysiek aanwezig.

De mogelijk te nemen stappen zijn daarbij de volgende:

  • Een-op-eengesprek tussen de persoon die de klacht heeft ingediend en degene op wie de klacht betrekking heeft;
  • Een gesprek tussen de persoon die de klacht heeft ingediend en alle betrokkenen;
  • Een gesprek tussen de persoon die de klacht heeft ingediend en (een lid van) de directie van Ksyos.

Gegevens

Bij een klacht kun je contact opnemen via klacht@ksyos.nl. Vermeld hierbij:

  • Datum van voorval
  • Omschrijving incident/klacht
  • Betrokken personen
  • Contactgegevens

Ksyos is aangesloten bij een externe geschillencommissie. Wanneer bovenstaande procedure is afgerond zonder passende oplossing, kunnen cliënten hier terecht.