Monitoren van coronapatiënten in thuissituatie

Mensen met het coronavirus hebben vaak koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Wanneer een coronapatiënt aanvankelijk minder griepsymptomen vertoont, kan er nog steeds een verlaagde zuurstofsaturatie van het bloed optreden. Helaas merkt de patiënt zelf vaak te laat op dat er verslechtering optreedt. Een oplossing hiervoor is het op afstand meten van objectieve ziekteparameters bij de patiënt. Zo kun je patiënten die achteruitgaan vroegtijdig herkennen en maak je behandeling mogelijk.

Ziekteparameters meten met een disposable sensor

Ojectieve ziekteparameters zoals zuurstofsaturatie, ademhalingsfrequentie en/of hartslag kun je eenvoudig meten via een disposable sensor. Deze sensor registreert alle relevante waardes van de patiënt op afstand. Zo hoeft de huisarts geen bezoek meer te brengen aan de patiënt. Door thuismonitoring van patiënten wordt de druk op huisartsen verminderd én voorkomen we onnodige ziekenhuisbezoeken. Bovendien geeft het voor zowel huisartsen als voor patiënten veiligheid en zekerheid.