KSYOS TeleAanvraag (laboratoriumonderzoek)

KSYOS heeft een aanvraagmodule waarmee zorgverleners op eenvoudige wijze digitaal hun laboratoriumonderzoek bij deelnemende medisch diagnostische centra (MDC’s) of andersoortige instellingen kunnen aanvragen. Deze aanvraag module wordt reeds ingezet voor het aanvragen van bloed, beeld en functie diagnostiek in Nederland bij verschillende klanten en kan per MDC worden uitgebreid met specifieke aanvraag formulieren en integratie met het gebruikte Lab Informatie Systeem (LIS).

Met de inzet van KSYOS TeleAanvraag wordt het proces van aanvragen, uitvoeren en terugkoppelen van klinische chemie en/of microbiologie efficiënter ingericht en wordt foutgevoeligheid kleiner. Digitaal aanvragen voorkomt administratieve fouten, er kan probleemgericht aangevraagd worden en er kan gebruik gemaakt worden van een gepersonaliseerde top 10 van het digitale laboratoriumformulier.

Vergoeding

Veel zorgverzekeraars hebben budget beschikbaar gesteld om digitaal aanvragen van laboratoriumdiagnostiek te stimuleren (resultaatbeloning doelmatig aanvragen diagnostiek). Wanneer huisartsen het vastgelegde percentage van hun aanvragen digitaal versturen kunnen zij aanspraak maken op een opslagtarief.

Voordelen huisarts

Betere kwaliteit van zorg
 • minder fouten in de aanvraag
 • patiënt kan formulier niet zelf aanpassen
 • probleemgericht aanvraagformulier
 • realtime inzage in (deel)uitslagen
Efficiëntiewinst
 • één klik vanuit het HIS
 • vooraf ingevulde aanvraagformulieren (persoonlijke top-10)
 • op aanvraagformulier automatisch alle patiëntgegevens ingevuld
Kostenbesparing
 • sneller
 • mogelijk opslagtarief vanuit zorgverzekeraar
Gebruiksvriendelijk
 • eenvoudig te bereiken vanuit het HIS
 • voor ingevulde formulieren
 • nooit tekort aan formulieren
 • sneller
 • zelfde platform als overige KSYOS-diensten

Voordelen MDC

Betere kwaliteit van zorg   
 • minder foutgevoelig (niet meer overtypen, geen onleesbare teksten)
Kostenbesparing
 • geen kosten voor invoeren en/of aanvraagformulieren
 • geen extra door de patiënt ingevulde tests
 • geen fouten
 • efficiëntiewinst
 • COV/S-BVZ check reeds gedaan bij de huisarts
Klantenbinding
 • betere service (zie voordelen huisarts)
Omzetvergroting
 • (meer) zekerheid dat patiënt komt opdagen (en niet naar concurrent gaat)
 • adherentieversterking en adherentievergroting
 • combineren van KSYOS en MDC artsennetwerk
Gebruiksvriendelijk
 • bij biometrist (prikster) verandert niets

Werkwijze digitaal aanvragen met KSYOS TeleAanvraag

 1. De huisarts besluit laboratorium onderzoek aan te vragen.
 2. De huisarts klikt vanuit het patiëntendossier in het HIS op de KSYOS SSO knop en wordt automatisch ingelogd bij KSYOS. NAW- en verzekeringsgegevens van de patiënt worden automatisch ingevuld.
 3. De huisarts vult het betreffende aanvraagformulier in of kiest uit de eigen top 10 een gepersonaliseerd vooraf ingevuld aanvraagformulier. De huisarts geeft aan of het thuisprikken of CITO betreft en verstuurt de aanvraag.
 4. De backoffice van het MDC ontvangt het digitale aanvraagformulier, het verwerkingsproces in het Laboratorium Informatie Systeem (LIS) wordt in gang gezet.
 5. Patiënt komt naar de priklocatie van het MDC en de bepalingen worden gedaan.
 6. De huisarts ontvangt de (deel)uitslag in het KSYOS EPD en via EDIFACT in het HIS.