KSYOS TeleMedisch Centrum

Door een toenemende druk op de gezondheidszorg – denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing van de bevolking – is een nieuwe inrichting van zorgprocessen nodig. Zonder ingrijpende veranderingen, zullen de kosten exponentieel stijgen en loopt de medische zorg vast. Een doeltreffende manier om meer efficiëntie te bereiken, is het gebruik van TeleMedicine.

TeleMedicine draait om snelle, effectieve communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en cliënten via internet. Zorgverleners kunnen op die manier kennis, diagnoses, behandelplannen, anamneses en foto’s uitwisselen. Zodoende leidt TeleMedicine tot snellere diagnoses, een aanzienlijke verhoging van de productie per zorgverlener en een verlaging van de kosten per patiënt.

KSYOS TeleMedisch Centrum is een instelling voor medisch specialistische zorg en legt zich toe op het onderzoeken, ontwikkelen en invoeren van TeleMedicine diensten. Onze missie is om de efficiëntie in het reguliere zorgproces te verbeteren, zodat de toekomstige zorg – ondanks de sterk toenemende vraag – toegankelijk en betaalbaar blijft.

Ruim 5.500 huisartsen en 5.000 medisch specialisten en paramedici maken al gebruik van onze diensten. Wil jij je ook aansluiten, klik dan hier!