KSYOS Health Management Research

Praktisch, wetenschappelijk onderzoek is voor KSYOS een must. Op die manier brengen we alle mogelijkheden in kaart met betrekking tot de introductie van TeleMedicine diensten én overtuigen we betrokken partijen van de noodzaak om innovatieve technieken en vernieuwde werkconstructies toe te passen binnen de zorg.

KSYOS heeft hiertoe – gesubsidieerd door SenterNovem; nu RVO.nl, de uitvoeringsinstantie van het ministerie van Economische Zaken – een uniek onderzoeksmodel uitgewerkt. Via dit Health Management Research model onderzoeken we de mate waarin TeleMedicine diensten bijdragen aan efficiëntiewinst binnen de zorg. Onder efficiëntiewinst verstaan we: meer plezier, een hoger productievolume en betere kwaliteit bij lagere of gelijke kosten. Het model heeft dus tot doel om TeleMedicine diensten te ontwikkelen, die aansluiten bij de behoefte en bovendien rendabel zijn.

Het Health Management Research model bestaat uit vier fasen

De resultaten worden per fase gepubliceerd in een onderzoeksverslag en waar mogelijk ook in wetenschappelijke (internationale) literatuur. Meer over het Health Management Research model lees je in dit paper.

In Fase 1 ontwikkelt KSYOS een specifieke TeleMedische dienst, die intern wordt getest op bruikbaarheid in de praktijk.

In Fase 2 testen 10 tot 20 toekomstige gebruikers deze TeleMedicine dienst op bruikbaarheid in de praktijk.

In Fase 3 testen 50 tot 100 toekomstige gebruikers of de TeleMedicine dienst  daadwerkelijk bijdraagt aan een efficiëntieverbetering binnen het zorgproces: een hoger productievolume en/of betere kwaliteit bij lagere of gelijke kosten.

In Fase 4 testen zoveel mogelijk gebruikers de consequenties van het grootschalig inzetten van de TeleMedicine dienst. We onderzoeken dan de logistiek en financiële haalbaarheid.

 

Samenwerking

Erkende onderzoeksinstituten en instellingen werken met KSYOS samen, vaak in het kader van een promotie traject. Zij voeren onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van TeleMedicine diensten. Onze partners in dit kader zijn onder meer: