Huisarts

Uw huisarts kan samen met u StopRoken initiëren. Als u de huisarts bezoekt heeft deze de beschikking over de gegevens die u daarvoor op deze site ingevuld heeft. De huisarts heeft ook de beschikking over het behandeladvies dat aan de hand van deze gegevens gegenereerd is op basis van de landelijke Richtlijn Stoppen met Roken. De huisarts kan samen met u besluiten van het behandeladvies af te wijken. De huisarts moet dit dan motiveren. De huisarts verwijst u naar de KSYOS StopCoach en schrijft indien nodig nicotinevervangers of anti-rook medicatie voor. De huisarts monitort uw voortgang en ontvangt de uitkomst van de evaluatie na 6 en 12 maanden. Indien nodig kunt u zich voor een gesprek tot de huisarts wenden.

De Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) kan bepaalde taken van de huisarts overnemen.